Andilog, handhållna förstärkare

Handhålla instrument med integrerade kraftgivare. Finns med en eller två extra kanaler för extern lastcell.

Allt från enkla med siffervisning till de med grafisk display.
 Andilog Centor First
Tillverkare: Andilog
Dimension (b*h*d): 85*180*25mm
Vikt:
Mätfrekvens: 1000Hz
Mätnoggrannhet: 0,25%
Hämta PDF:
Förfrågan: Anteckna
På den tydliga displayen syns kraften i enheten som är vald, antingen N, kg eller lbs. Stapeln kompletterar avläsningen. De 4 knapparna gör det lätt att använda instrumentet och dess funktioner, max, tarering och enhet. Den inbyggda givaren klarar upp till 200% överlast.
 Andilog Centor Easy
Tillverkare: Andilog
Dimension (b*h*d): 85*180*25mm
Vikt:
Mätfrekvens: 1000Hz
Mätnoggrannhet: 0,1%
Hämta PDF:
Förfrågan: Anteckna
Centor Easy är ett instrument med en stor grafisk display som kan visa det nuvarande och max värdet samtidigt men även en stapel som visar hur nära man är nominellt värde. RS232 och Digimatic porten medger dataöverföring till en PC eller printer.
 Andilog Centor Star
Tillverkare: Andilog
Dimension (b*h*d): 85*180*25mm
Vikt:
Mätfrekvens: 1000Hz
Mätnoggrannhet: 0,1%
Hämta PDF:
Förfrågan: Anteckna
Centor Star har utöver funktionerna i Centor Easy ett flertal extra funktioner. Den grafiska displayen kan visa diagram över kraften = F(t). Man får en bra överblick över testet. Instrumentet kan göra flera olika beräkning vid begäran (knäckning, punkt, medel, kraft vid given tidpunkt m.m.).
 Andilog Centor Dual
Tillverkare: Andilog
Dimension (b*h*d): 85*180*25mm
Vikt:
Mätfrekvens: 1000Hz
Mätnoggrannhet: 0,1%
Hämta PDF:
Förfrågan: Anteckna
Centor Dual har alla funktioner som Centor star har men den klarar av 2 kanaler/givare samtidigt.

 

Tillbaka